ระบบทะเบียนออนไลน์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้บริหารจัดการด้านการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพและเกิดความสะดวก โดยมีการใช้ข้อมูลร่วมกันอย่างเป็นหนึ่งเดียว ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตด้วยอุปกรณ์ทุกประเภท
ผู้พัฒนา : สุวิทยชาญ แก้วสุวรรณ